Prowadzę psychoterapię indywidualną. Kilka pierwszych spotkań są to sesje konsultacyjne, poświęcam je na poznanie klienta, problemów z jakimi się zgłasza, jego aktualnej sytuacji życiowej, historii życia, oczekiwań wobec terapii. Rozmawiamy o celach, jakie chce osiągnąć, o warunkach współpracy. Następnie przedstawiam swoją propozycję pracy terapeutycznej i wtedy klient decyduje, czy chce z niej skorzystać. Zazwyczaj proponuję sesje 1x/tyg, ważna jest regularność uczestnictwa w terapii.

        Dla osiągnięcia wyznaczonych celów czasem wystarczy kilka, kilkanaście spotkań terapeutycznych, a czasem potrzeba nawet kilka lat psychoterapii. W mojej pracy najbliższe jest mi psychodynamiczne rozumienie funkcjonowania psychologicznego człowieka.

          Oznacza to, że koncentruję się na aktualnym funkcjonowaniu klienta w życiu, procesach jakie zachodzą w relacji pomiędzy mną a klientem, rozpoznawaniu schematów oraz mechanizmów tworzenia relacji z innymi, obrazu siebie, radzenia sobie z doświadczeniami życiowymi. To, co dzieje się w teraźniejszości jest odwzorowaniem nieświadomych schematów powstałych w okresie bardzo wczesnego dzieciństwa. Koncentruję się zatem na ich rozpoznaniu oraz zmianie tego, co prowadzi do destrukcji bieżącego życia.